כפר יעבץ
38 מגרשים בהרחבת היישוב יעבץ

38 יחידות צמודות קרקע בהרחבה חדשה באיזור יפהפה בשרון.

לקבלת פרטים limor@udor.co.il